Hej!

Veckan har gått fort. Vi har repeterat typiska drag för klassisk musik och har kommit igång med Rap som en genre. Elever fick möjlighet att jämföra de två genrerna som är så olika!

Fyrorna har tränat rap teknik och har arbetat med raptexten Vi behöver varandra. Vi har tränat ”beat” och spelade trummor till Petters rap Drömmen.

Femmorna har arbetat med faktatext om rap o delade med sig sina kunskaper.

Sexorna tränade rapteknik och spelade trummor till en bestämd raplåt.

Vi fortsätter att arbeta praktiskt med dynamik, tonhöjd, klang och rytm.

Vissa grupper har hunnit att träna två ackord på gitarren som passar till  en bestämd raplåt( ackord Am och Dm).

Vi har utvecklat våra rörelser till dans Despacito.

Trevlig helg och avslutar med en fras från en raplåt som många klasser har sjungit under veckan:

Vänner och familj är största rikedom!

De vill ha din bästa, de vill ge dig tro!

Öppna nu din själ och kasta bort ditt lås,

du är inte ensam, du är en av oss!