Hejsan alla glada!

Veckan har gått i RAPandan och alla klasser har fått lyssna på olika rapsånger och samtala om raptexter. VI har även fortsatt utöka vår sångreperoar med nya låtar om vänskap och kärlek och som passar till årets tema Må bra.

Ettorna har utvecklat sina förmågor att dansa och härma olika rörelser och ljud, att sjunga tillsammans och följa rytm och melodi, att sjunga i kanon, att klappa olika rytmer på trumma och att improvisera på pianot( enligt listan, fem elever i taget).

Tvåorna har tolkat raptexter(enkla), har lärt sig en ny inledningssång med rörelse, har repeterat sånger om vänskap och har utvecklat sin förmåga att dansa.

Treorna har sjungit raplåtar, har samtalat om texter, har repeterat olika instrumentgrupper och har fortsatt arbeta i små grupper med instrumentspel och Garage band.

Fyrorna har repeterat alla typiska drag för RAP som en genre, har utvecklat sin förmåga att sjunga raplåt, har fortsatt med rimskola och har påbörjat sitt arbete i små grupper med rapskapande.

Femmorna har fortsatt arbeta med raplåtar.

Sexorna har lyssnat på egna inspelningar av rapsånger och har tränat på att analysera sitt och andras musicerande. Vi har utvecklat förmåga att dansa till latinska rytmer och hålla takten. Elever har repeterat ackord Am och Dm och har tränat att sjunga och spela en raplåt.

Ha alla en riktig trevlig helg!