Hejsan på er!

Månadens sista lektion har vi ägnat åt eget arbete och roliga uppträdanden. Vi har fortsatt fördjupa våra kunskaper i genren Filmmusik, vi har sjungit sånger från olika filmer, har tittat på elevers favorita filmscener med musik, har tolkat olika sånger från filmer, har ritat egna filmscener och har skapat musik till dem med hjälp av garage band. Några grupper har avslutat sitt arbete med rapsånger och har redovisat det till varandra.

Ettorna:

Vi har sjungit glada sånger, vi har dansat till I djungel kan man se, vi har tittat på olika klipp från Disneys filmer och har samtalat om musik;

Tvåorna:

Det blev många roliga uppträdanden med egna sånger, danser, instrumentspel.

Treorna:

Vi har utvecklat förmåga att sjunga tillsammans och följa melodi och rytm, vi har samtalat om filmmusik, vi har testat Sampler på Garage band.

Fyrorna:

Vissa elever har testat att spela blockflöjt, några grupper har redigerat sina rapsånger och har bjudit på sånguppvisning. Vi har tränat på att ge positivt feedback och kunna analysera eget och andras musicerande. Vi har pratat om notvärde.

Femmorna:

Vi har fortsatt testa olika instrument ( gitarr, piano, basgitarr, digital trumma, flöjt, elgitarr, dragspel)och har skapat musik på Garage band.

Sexorna:

Vi har samtalat om filmmusik och har lyssnat på olika filmsånger, vi har repeterat begrepp ”dur” och ”moll” och olika notvärden. Vi har utvecklat vårt gitarrspel med raplåten Vi behöver varann.

Ha alla ett riktigt skönt lov!