Hejsan på er!

Vi har fortsatt arbeta med genren Rap och har påbörjat arbeta med filmusik.

Ettorna hade möjlighet repetera sång i kanon. Vi har sjungit kompissånger, har dansat, har spelat olika rytminstrument till ett dragspel.

Tvåorna har tränat en ny sång Nu är det dags igen med olika rörelser och danssteg. Vi har utvecklat förmåga att sjunga starkt/svagt och följa melodi och rytm. Vi har lyssnat på sånger från Disney filmer och har sjungit Var nöjd med allt som livet ger.

Treorna har repeterat begrep Rap, har tränat kompissånger, har dansat och har spelat i ensemble.

Fyrorna har avslutat sitt arbete med raptexter. Vi har repeterat begrep dur och moll. Vissa grupper har tränat sin förmåga att spela gitarr och byta ackord med flyt. Vi har pratat om filmgenrer och har sjungit sånger från Några älskade filmer.

Femmorna har påbörjat sitt arbete med Filmmusik. Vi har lyssnat på olika soundtrack och har pratat om musikens roll i olika filmgenrer( drama, triller, skräck, fantasy, musikaler mm). Vi har fortsatt utveckla gitarr och pianospel.

Sexorna har analyserat Rap som en genre och har utvecklat sin förmåga att sjunga raplåt och spela några ackord på gitarren. Vi har fortsatt utveckla förmåga att härma rytmer och rörelser till dansen Despacito.