Hejsan på er!

Vi har haft en givande vecka med många olika utvecklingsområden. Vi har tolkat sångtexter, har dramatiserat sånger, har spelat flöjt och gitarr, har tränat rytm till en afrikansk sång, har dansat Despacito, har skapat egna soundtrack med hjälp av Garage band, har tränat på att analysera andras musicerande, har repeterat olika musikbegrepp och notvärden.

Ettorna har sjungit påsksånger, har pratat om påsk som en tradition, har fortsatt lyssna på olika blåsinstrument och har improviserat på pianot.

Tvåorna har spelat i rytmorkester en afrikansk sång Thula tu. Vi har tolkat en påsksång och har klappat olika rytmer. Några elever har fått spela pianot.

Treorna har fortsatt att dramatisera sånger. Bockarna Bruse har blivit ett resultat av samarbete i små grupper. Elever har visat sin förmåga att få inlevelse i rollen, att sjunga solo, att använda sin röst som ett viktigt instrument.

Fyrorna har tolkat Påskvisa och har pratat om sångens olika delar: intro, vers, refräng, outro. Elever har avslutat sitt arbete med filmscener och har producerat egna soundtrack. Några grupper har redovisat sitt arbete och vi har tränat på att ge positivt feedback. Några grupper har fått möjlighet att lära sig Lilla snigel på flöjten.

Femmorna ( vissa grupper) har tränat några toner på flöjten. Vi har sjungit påsksånger. Vissa grupper har redovisat sitt arbete med filmscener och soundtrack.

Sexorna har tränat dansen Despacito. Vi har repeterat begrepp notvärde och dur och moll. Vi har lyssnat på Vivaldis Våren och har pratat om musikupplevelser. Vi har sjungit påsksånger och har repeterat ackord Em, Am och G på gitarren. Elever har fått träna toner A,B,C,G på flöjten.

Musikgruppen (elevens val) har repeterat sånger till skärtorsdag då vi kommer att klä ut oss och gå runt i klasserna och önska Glad påsk. Vi har börjat träna sånger till Temaavslut den 15 maj.

Ha en fin helg!

Önskar Irina