Välkomna alla till den nya terminen! Hoppas att ni hade ett minnesrikt jullov och är fyllda med nya krafter och idéer.

Vi börjar termin med introduktion av en ny genre: rap.  Genom rapmusik kommer vi att utveckla olika förmågor,  b la analysera sångtexter, lära sig rapsångteknik, skapa egna raptexter, utveckla olika rörelser och rytmer.

Vi kommer att fortsätta utveckla instrumentspel och träna en enkel rap sång med max tre ackord på gitarren.

Elever har arbetat i små grupper med faktatexter om rap och har presenterat fakta till varandra.

Trevlig helg och må så gott!