Veckan har varit intressant och minnesrik.

Ettor och tvåor har lärt sig nya sånger om vänskap, de har dansat till latinska rytmer, har klappat och härmat enkla rörelser, rytmer och ljud. De har utvecklat sin förmåga att delta i rytmorkester och några har fått möjlighet att improvisera på pianot. Vi har pratat om RAP som en genre.

Treorna har fått kännedom om Rap och har provat sjunga en raplåt. Vi har fortsatt utveckla våra rörelser i latinska danser.

Fyrorna har börjat …rimskola för att förberedda sig till rapproduktion. De har utvecklat sin förmåga att samtala om musik och att spela på trumman beat till en raplåt. Vi har sjungit en raplåt om vänskap och har arbetat på ett eget Arr till låten.

Femmorna har arbetat med analys av raptexter och har sjungit rap. De har fått enkla råd och tips hur man börjar skriva rap. Vi har tränat på att rimma olika ord.

Sexorna har genomfört ett viktigt uppdrag och de har visat en god förmåga att samarbeta i gruppen och att bidra med egen insats i grupparbete. De har tränat på en raplåt och har framfört den framför andra gruppen.  De har visat sina förmågor att sjunga tillsammans och följa rytm och toner, att använda röst som eget instrument, att diskutera sitt och andras musicerande.